Funkcje pomocnicze

Ten punkt opisuje sposób korzystania z funkcji udogodnień, których można używać dla każdego źródła wejściowego.

Sterowanie działaniem funkcji “Ulubione HEOS” jest zoptymalizowane dla tej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pozyskiwania aplikacji, patrz Pobieranie aplikacji HEOS Applink.

Rysunek pilota

Ope Convenience RC1224

powrót do góry