Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes mogą zostać odtworzone z tego urządzenia poprzez sieć.

Po rozpoczęciu odtwarzania w technologii AirPlay źródło sygnału wejściowego zostanie przełączone na “AirPlay”.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać, wybierając inne źródło wejściowe.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania.

UWAGA

Gdy używana jest funkcja AirPlay, podczas gdy do urządzenia podłączony jest wzmacniacz, wyprowadzana głośność jest zgodna z głośnością na urządzeniach iPhone, iPod Touch, iPad lub w aplikacji iTunes. Przed rozpoczęciem odtwarzania zmniejsz poziom głośności na urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub w aplikacji iTunes, a następnie dopasuj go stosownie do potrzeb.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2.

Synchronizacja wielu urządzeń/głośników kompatybilnych z AirPlay 2 w celu jednoczesnego odtwarzania.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub nowszego.

Pict Airplay DNP800NE

powrót do góry