Wskazówki

Chcę słuchać dźwięku analogowego o wyższej jakości

Naciśnij przycisk DIMMER, aby wyłączyć wyświetlacz. link

Chcę posłuchać odtwarzania o wysokiej jakości dźwięku

Funkcja odtwarzania z Wi-Fi może zostać zatrzymana w celu uniknięcia szumów, które mogą wpływać na jakość dźwięku. Wybierz dla opcji “Wi-Fi” ustawienie “Wyłączony” w menu. link

Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje osłabienie źródła zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku, umożliwiając podwyższenie jakości jego odtwarzania. Wybierz dla opcji “Bluetooth” ustawienie “Wyłączony” w menu. link

Proste czynności obsługowe, gdy urządzenie jest wyłączone

Naciśnij przycisk Triangle Right / Pause , aby automatycznie włączyć zasilanie urządzenia i rozpocząć odtwarzanie ostatnio wybranego źródła sygnału.

Gdy ustawienie funkcji “Kontrola sieci” to “Włączony”, można sterować odtwarzaniem lub wykonywać inne operacje przy użyciu funkcji AirPlay lub aplikacji HEOS. link

Chcę podłączyć wzmacniacz mocy do tego urządzenia

Wzmacniacz mocy może zostać podłączony do analogowych złączy stałego wyjścia audio (VARIABLE) na panelu tylnym. Ustaw tryb pracy pilota zdalnego sterowania przyciskami głośności na pilocie w celu zdalnego sterowania trybem działania sieciowego odtwarzacza audio i regulacji poziomu głośności wyjścia sygnału audio ze złączy wyjściowych analogowego audio (VARIABLE) za pomocą pilota zdalnego sterowania. link

Nie chcę przez pomyłkę ustawić zbyt dużej głośności

Ustaw górny limit głośności w opcji “Ograniczenie głośności”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwiększeniu głośności np. przez dzieci. link

powrót do góry