Połączenia

UWAGA

Nie należy podłączać przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich połączeń sygnałowych.

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to doprowadzić do brzęczenia lub zakłóceń.

Przewody używane do podłączeń

Przygotuj kable niezbędne do podłączenia żądanych urządzeń.

Kabel audio (w zestawie)

Connection_Cable A

Kabel sterowania na podczerwień
(w zestawie)

Connection_Cable Mono

Przewód optyczny
(sprzedawany oddzielnie)

Connection_Cable D

Przewód LAN (sprzedawany oddzielnie)

Connection_Cable M

powrót do góry