Włączanie funkcji przycisków głośności na pilocie zdalnego sterowania

Tryb pracy dostarczonego pilota zdalnego sterowania można przełączyć, aby umożliwić regulację audio na urządzeniu głównym, jeżeli wyjście analogowego audio urządzenia głównego (VARIABLE) jest podłączone do wzmacniacza mocy.
Istnieją dwa tryby pracy pilota zdalnego sterowania: “Tryb pracy wzmacniacza oraz Tryb pracy sieciowego odtwarzacza audio”.
Dostosuj głośność wzmacniacza Denon w trybie pracy wzmacniacza.
Wyreguluj głośność wyjścia sygnału audio z wyjścia analogowego audio (VARIABLE) tego urządzenia głównego w trybie pracy sieciowego odtwarzacza audio.
Ustawienie domyślne to tryb pracy wzmacniacza.

Rysunek pilota

Ope Remocon mode RC1224

Sprawdź działanie każdego urządzenia po skonfigurowaniu trybów pracy zdalnego sterowania.

Przełącz między ustawieniami trybu pracy pilota zdalnego sterowania, naciskając przyciski VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse i MUTE Silent .

powrót do góry