Czasowe wyłączenie dźwięku (Wyciszenie)

Naciśnij Silent na pilocie zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu pojawi się “MUTING”.

Naciśnij Silent ponownie, aby anulować wyciszenie.

powrót do góry