Włączanie trybu czuwania

Naciśnij Power Button .

Wyświetlacz jest wyłączony.

Naciskając przycisk AMP POWER Power Button na pilocie zdalnego sterowania, można również przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

UWAGA

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, część obwodów jest zasilana. W przypadku opuszczenia domu na dłuższy czas lub wyjazdu wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania.

powrót do góry