Wybór źródła sygnału

Wybieranie USB-DAC, DIGITAL IN lub ANALOG IN

Naciśnij przycisk Button Input Circle , aby wybrać źródło dźwięku do odtwarzania.

Następująca ikona pojawia się na wyświetlaczu.

USB-DAC:

Odtwarza dźwięk z komputera.

COAXIAL:

Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza COAXIAL.

OPTICAL-1:

Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL 1.

OPTICAL-2:

Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL 2.

AUX:

Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza AUX.

Aby wykonać tę czynność, możesz także nacisnąć przycisk INPUT SELECT Kurosankaku Sankaku_Reverse na pilocie zdalnego sterowania.

Wybieranie Bluetooth

Naciśnij Button Bluetooth .

Następująca ikona pojawia się na wyświetlaczu.

Bluetooth:

Umożliwia podłączenie i odtwarzanie z urządzenia Bluetooth.

Aby wykonać tę czynność, możesz także nacisnąć Button Bluetooth na pilocie.

powrót do góry