Ustawienie poziomu głośności

Przekręć pokrętło regulacji głośności, aby ustawić głośność.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu.

Aby wykonać tę czynność, możesz także nacisnąć przycisk VOLUME Kurosankaku Sankaku_Reverse na pilocie zdalnego sterowania.

Poziom głośności można ustawić na --- dB (wyciszenie) oraz regulować w zakresie od -90 dB do 0 dB.

powrót do góry