Włączanie urządzenia

Naciśnij Power Button , aby włączyć to urządzenie.

Wyświetlacz zostanie włączony.

Można też nacisnąć przycisk AMP POWER Power Button na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć zasilanie z trybu czuwania.

powrót do góry