Przełączanie jasności wyświetlacza

Można wybrać jeden z trzech poziomów jasności wyświetlacza.

Naciśnij DIMMER na pilocie zdalnego sterowania.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia jasność wyświetlacza.

Przycisk DIMMER umożliwia także sterowanie odtwarzaczem CD DCD-50 firmy Denon, dzięki czemu można sterować DCD-50 jednocześnie z tym urządzeniem. Kiedy ustawienia tych dwóch urządzeń różnią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby je zresetować do ustawień domyślnych, po czym wprowadź żądane ustawienie.

Domyślnie ustawiona jest najwyższa jasność ekranu.

powrót do góry