Mapa menu

Aby posługiwać się menu, podłącz odbiornik TV do tego urządzenia i wyświetl menu na ekranie odbiornika TV.

Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Audio

Surr.Parameter

Reguluje parametry dźwięku przestrzennego.

Restorer

Zwiększa składowe niskich i wysokich częstotliwości skompresowanego dźwięku, pochodzącego np. z plików MP3 w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Audio Delay

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem video i audio.

Volume

Wykonanie ustawień głośności.

Room EQ

Pozwala ustawić, czy korektor ma być używany, czy nie.

Video

HDMI Audio Out

Wybór urządzenia HDMI, na które wyprowadzane są sygnały audio.

HDMI PassThrough

Określa sposób transmitowania sygnałów HDMI przez urządzenie na wyjście HDMI w trybie oczekiwania.

Pass Source

Określa złącze HDMI przekazujące sygnały HDMI w trybie gotowości.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Inputs

Input Assign

Zmiana przypisania złącza wejściowego.

Source Level

Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejścia audio.

Input Select

Wykonanie ustawienia trybu wejściowego audio oraz trybu dekodowania.

Speakers

Auto Setup

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień.

Manual Setup

Ręczna konfiguracja głośników lub zmiana ustawień Auto Setup.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

General

Language

Zmienia język wyświetlania na ekranie telewizora.

ECO

Konfiguracja energooszczędnych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania.

BluetoothStandby

Pozwala wybrać, czy amplituner ma zostać włączony, kiedy jest używane urządzenie Bluetooth.

Front Display

Ustawienia związane z wyświetlaczem.

Firmware

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego tego urządzenia.

Setup Lock

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Setup Assistant

Begin Setup...

Wykonaj podstawowe czynności instalacyjne/podłączenia/ustawienia zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Strona 7 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”

Rysunek pilota

powrót do góry