Podłączenia

UWAGA

Nie należy podłączać przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich połączeń sygnałowych. Gdy uruchomiony jest “Setup Assistant”, w celu wykonania połączeń należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie “Setup Assistant” (strona 7 oddzielnego podręcznika “Quick Start Guide”). (Podczas pracy programu “Setup Assistant” na złączach wejściowych/wyjściowych nie jest obecne napięcie).

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to powodować występowanie szumów.

Przewody używane do podłączeń

Przygotuj kable niezbędne do podłączenia żądanych urządzeń.

Przewód głośnika

Przewód subwoofera

Przewód HDMI

Kabel wideo

Przewód optyczny

Przewód audio

powrót do góry