Speakers

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników i pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień. Ta procedura nosi nazwę “Auto Setup”.

Nie ma potrzeby przeprowadzania “Auto Setup”, jeżeli wcześniej przeprowadzono “Speaker Setup” w “Setup Assistant”.

Chcąc dokonać ręcznej konfiguracji głośników, użyj “Manual Setup” w menu. link

powrót do góry