Funkcja Personal Memory Plus

Zapisuje ustawienia (tryb wejściowy, tryb wyjściowy HDMI, tryb dźwiękowy, barwa dźwięku, poziom kanału, Restorer, opóźnienie dla sygnału audio itp.) ostatnio wybrane dla danego źródła sygnału.

Ustawienia “Surr.Parameter” i “Tone” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

powrót do góry