Nadajnik Bluetooth

Ustawia nadajnik Bluetooth tego urządzenia.

Ustaw w celu użycia słuchawki Bluetooth do słuchania dźwięku odtwarzanego w MAIN ZONE.

Nadajnik

Włącza lub wyłącza nadajnik Bluetooth.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącz funkcję nadajnika Bluetooth.

Włącz:

Włącz funkcję nadajnika Bluetooth.

Tryb wyjścia

Wybiera metodę wyjścia audio.

Bluetooth + Głośniki
(Domyślne):

Dźwięk jest wyprowadzany do słuchawek Bluetooth i głośników strefy głównej.

Tylko Bluetooth:

Dźwięk jest wyprowadzany tylko do słuchawek Bluetooth.

Podłączone urządzenie

Wyświetla urządzenie Bluetooth podłączone do tego urządzenia.

Lista urządzeń

Dostępne urządzenia wyświetlane są na liście po uruchomieniu trybu parowania w słuchawkach Bluetooth, które chcesz podłączyć. Wybierz słuchawki Bluetooth z listy, aby je sparować.
To urządzenie można sparować tylko z jednym zestawem słuchawkowym Bluetooth na raz. Można zaprogramować maksymalnie 8 słuchawek Bluetooth. Przełączaj między zarejestrowanymi urządzeniami od Lista urządzeń w “Nadajnik Bluetooth” menu ustawień.
Aby usunąć zapisane urządzenie Bluetooth z listy, naciśnij przyciski shirosankaku shirosankaku-Reverse w celu wyboru, a następnie naciśnij przycisk OPTION i wybierz “Zapomnij urządzenie”.

“Tryb wyjścia” można również ustawić z “Nadajnik Bluetooth” i menu opcji.

Głośniki Bluetooth kompatybilne z profilem A2DP można podłączyć, wykonując te same czynności, co przy podłączaniu słuchawek Bluetooth.

UWAGA

Nie można jednocześnie używać funkcji nadajnika Bluetooth i odbiornika Bluetooth. Ustawienia w tym menu nie są dostępne podczas słuchania muzyki na urządzeniu Bluetooth w dowolnej strefie.

Nawet gdy “Nadajnik” jest ustawione na “Włącz”, naciśnij Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło “Bluetooth” i włączyć funkcję odbiornika Bluetooth.
Aby słuchać muzyki zapisanej na urządzeniach Bluetooth takich jak smartfony na tym urządzeniu, naciśnij Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć źródło sygnału na Bluetooth, a następnie ponownie podłącz urządzenie Bluetooth.

Ustawienia menu dla nadajnika Bluetooth nie są dostępne, gdy urządzenie jest zgrupowane w aplikacji HEOS.

powrót do góry