Ustawienia ZONE2 / Ustawienia ZONE3

Ustala ustawienia dla odtwarzania dźwięku w ZONE2 i ZONE3.

Wartości ustawione dla opcji “Ograniczenie głośności” i “Głośność po włączeniu” są wyświetlane zgodnie z ustawieniem określonym dla głośności “Skala”. link

Basy

Regulacja tonów niskich.

–10 dB – +10 dB (Domyślne: 0 dB)

Tony wysokie

Regulacja tonów wysokich.

–10 dB – +10 dB (Domyślne: 0 dB)

Filtr górnoprzepustowy

Wykonaj ustawienia dotyczące pasma niskich częstotliwości redukując zniekształcenia w basach.

Włącz:

Niskie pasmo jest tłumione.

Wył.
(Domyślne):

Niskie pasmo nie jest tłumione.

Poziom w kanale L

Regulacja poziomu wyjściowego w kanale lewym.

-12 dB – +12 dB (Domyślne : 0 dB)

Poziom w kanale P

Regulacja poziomu wyjściowego w kanale prawym.

-12 dB – +12 dB (Domyślne : 0 dB)

Kanał

Ustaw odtwarzanie stereo lub mono.

Stereo
(Domyślne):

Odtwarzanie stereo.

Mono:

Odtwarzanie mono.

HDMI Audio(tylko ZONE2)

Wybór formatu sygnału dźwięku do odtwarzania źródła HDMI w strefie ZONE2.

Przepuszczanie
(Domyślne):

Sygnał dźwiękowy HDMI jest przekazywany za pomocą tego urządzenia do urządzenia w ZONE2.

PCM:

Sygnał audio HDMI podany do tego urządzenia jest przekształcany w sygnał PCM, który można wyprowadzić ze złączy ZONE2 PRE OUT lub z gniazd głośnikowych.

Poziom głośności

Ustawianie wyjściowego poziomu głośności.

Zmienny
(Domyślne):

Można ustawić głośność.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Głośność jest ustalona na żądanym poziomie. Głośności nie można ustawić za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość“ –79.5 dB – 18.0 dB”. link

Ograniczenie głośności

Ustawienie maksymalnego poziomu głośności.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB)
(Domyślne : 70 (-10 dB))

Wył.:

Maksymalny poziom głośności nie jest ustawiony.

Można to ustawić, gdy “Poziom głośności” jest ustawiony na “Zmienny”. link

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość“ –79.5 dB – 18.0 dB”. link

Głośność po włączeniu

Ustawienie wstępnego poziomu głośności przy włączeniu zasilania.

Ostatnio używany
(Domyślne):

Zastosowanie ustawień zapamiętanych z ostatniej sesji.

Wyciszenie:

W momencie włączania zasilania zawsze użyj opcji wyciszenia.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Poziom głośności ustawiany jest na daną wartość.

Można to ustawić, gdy “Poziom głośności” jest ustawiony na “Zmienny”. link

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość“ –79.5 dB – 18.0 dB”. link

Poziom wyciszenia

Przy włączonej funkcji wyciszenia, ustaw poziom tłumienia.

Pełny
(Domyślne):

Dźwięk jest całkowicie odcięty.

-40 dB:

Dźwięk jest stłumiony o 40 dB.

-20 dB:

Dźwięk jest stłumiony o 20 dB.

powrót do góry