Wyświetlanie żądanego sygnału wideo na monitorze podczas odtwarzania dźwięku (Wybór video)

Podczas odtwarzania dźwięku urządzenie może również wyświetlać na telewizorze sygnał wideo z innego źródła. Opcję tę można ustawić dla każdego źródła sygnału.

Obsługiwane źródła sygnału:
CD∗ / Tuner / HEOS Music / Phono

Nie można wykonać ustawienia, jeśli którekolwiek ze złączy, HDMI, komponentowe wideo lub wideo, są przypisane.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Kiedy źródło wejściowe to “HEOS Music”, wyświetlana jest opcja menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR…”, następnie naciśnij ENTER.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wybór video”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Wybór video”.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb Wybór video.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącz tryb Wybór video.

Włącz:

Włącz tryb Wybór video.

W przypadku wyboru opcji “Włącz” w kroku 3, naciśnij przycisk shirosankaku-Reverse i wybierz opcję “Źródło”.
Za pomocą przycisków White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz źródło sygnału wideo do odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia “Wybór video” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry