Dostosowywanie jakości obrazu do środowiska wyświetlania (Tryb obrazu)

Obsługiwane źródła sygnału:
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX /
Media Player / CD∗ / TV Audio∗

Tryb obrazu można ustawić, gdy przypisane jest HDMI, komponentowe wideo lub złącze wideo, a “Skaler i/p” jest ustawiony na coś innego niż “Wył.”. link

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlany jest ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Tryb obrazu”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran “Tryb obrazu”.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb obrazu.

Wył.
(Domyślne):

To urządzenie nie reguluje jakości obrazu.

Standard:

Tryb standardowy jest odpowiedni dla większości środowisk wyświetlania w salonie.

Film:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju (np. w pomieszczeniu kina domowego).

Żywy:

Tryb powodujący, że grafika gier itp. jest jaśniejsza i żywsza.

Strumieniowanie:

Tryb odpowiedni dla źródeł wideo z niskimi szybkościami transmisji.

ISF Day:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w jasnym pokoju w ciągu dnia.

ISF Night:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju w nocy.

Użytkownik:

Ręczne ustawianie jakości obrazu.

Naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia “Tryb obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry