Przy otwartych drzwiczkach

Name Front Small2-1 X47

Przycisk ZONE2 ON/OFF

Służy do włączania/wyłączania strefy ZONE2 (inne pomieszczenie). link

Przycisk ZONE2 SOURCE

Służy do wyboru źródła sygnału dla strefy ZONE2. link

Przycisk ZONE3 ON/OFF

Służy do włączania/wyłączania strefy ZONE3 (inne pomieszczenie). link

Przycisk ZONE3 SOURCE

Służy do wyboru źródła sygnału dla strefy ZONE3. link

Przycisk STATUS

Każde naciśnięcie powoduje zmianę informacji o stanie na wyświetlaczu.

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora.

Przycisk DIMMER

Każde naciśnięcie powoduje zmianę jasności wyświetlacza. link

Przyciski QUICK SELECT

Jedno naciśnięcie dowolnego z tych przycisków powoduje wywołanie rozmaitych ustawień przypisanych do poszczególnych przycisków, jak np. źródło dźwięku, poziom głośności i ustawienia trybu dźwięku. link

Name Front Small2-2 X47

Złącze AUX-HDMI

Służy do podłączania urządzeń zgodnych z wyjściem HDMI, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

Port USB ( Icon USB )

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak pamięć USB). link

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

Gniazdo SETUP MIC

Służy do podłączania, dołączonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji dźwięku. link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Jeżeli do tego gniazda podłączone zostaną słuchawki, sygnał audio nie będzie wyprowadzany przez podłączone głośniki ani przez złącza PRE OUT.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

powrót do góry