Panel przedni

Name Front Small1 X47

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (czuwanie) w strefie MAIN ZONE (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie). link

Kontrolka zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Zielony: Włączone

Wyłączony: Normalny tryb czuwania

Czerwony:

Gdy parametr “HDMI Pass Through” ustawiony jest na “Włącz”link

Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na “Włącz”link

Gdy parametr “Zarządzanie siecią” ustawiony jest na “Zawsze wł.” link

Pokrętło SOURCE SELECT

Służy do wyboru źródła sygnału. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Wyświetlacz

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Pokrętło MASTER VOLUME

Służy do regulacji poziomu głośności. link

Drzwiczki

W przypadku korzystania z przycisków lub złączy za drzwiczkami, naciśnij przycisk drzwiczek, aby je otworzyć. Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas zamykania drzwiczek.

Pict DoorOpen X85 New

powrót do góry