Restorer

Skompresowane formaty audio jak MP3, WMA (Windows Media Audio) oraz MPEG-4 AAC redukują ilość danych poprzez eliminację składowych sygnału w zakresie trudnym do rozpoznawania przez ucho człowieka. Funkcja “Restorer” generuje sygnał eliminowany w trakcie kompresji, przywracając sygnałowi brzmienie zbliżone do sygnału oryginalnego. Przywracana jest również oryginalna charakterystyka niskich tonów, pozwalająca uzyskać bogaty i szeroki zakres tonalny.

Tryb

Wysoka:

Tryb optymalizowany dla sygnału skompresowanego o niskim poziomie wysokich częstotliwości (64 kbps i poniżej).

Średnia:

Uzupełnia skompresowany sygnał wejściowy o odpowiednie basy oraz tony wysokie (96 kbps i poniżej).

Niska:

Tryb optymalizowany dla sygnału skompresowanego o normalnym poziomie wysokich częstotliwości (96 kbps i powyżej).

Wył.:

Funkcja “Restorer” nie jest używana.

Pozycja ta może być ustawiona, gdy podawany jest sygnał analogowy lub sygnał PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz).

Ustawieniem standardowym dla “HEOS Music” jest “Niska”. Dla pozostałych wejść parametr ustawiony jest na “Wył.”.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure Direct”.

Ustawienia “Restorer” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry