Głośność

Ustawienie poziomu głośności w strefie głównej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się to urządzenie).

Skala

Ustawienie sposobu wyświetlania poziomu głośności.

0 - 98
(Domyślne):

Poziom głośności jest wyświetlany w zakresie od 0 (Min) do 98.

-79.5 dB - 18.0 dB:

Poziom głośności wyświetlany jest --- dB (Min), w zakresie od –79,5 dB do 18,0 dB.

Ustawienia “Skala” są uwzględnione we wszystkich strefach.

Limiter

Ustawienie maksymalnego poziomu głośności.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB)

Wył.(Domyślne)

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość “-79.5 dB - 18.0 dB”.link

Poziom po włączeniu

Ustawienie wstępnego poziomu głośności przy włączeniu zasilania.

Ostatnio używany
(Domyślne):

Zastosowanie ustawień zapamiętanych z ostatniej sesji.

Wyciszenie:

W momencie włączania zasilania zawsze użyj opcji wyciszenia.

1 – 98 (–79 dB – 18 dB) :

Poziom głośności ustawiany jest na daną wartość.

Wartość dB jest wyświetlana, kiedy ustawienie “Skala” ma wartość “-79.5 dB - 18.0 dB”.link

Poziom wyciszenia

Przy włączonej funkcji wyciszenia, ustaw poziom tłumienia.

Pełny
(Domyślne):

Dźwięk jest całkowicie odcięty.

–40 dB :

Dźwięk jest stłumiony o 40 dB.

-20 dB :

Dźwięk jest stłumiony o 20 dB.

powrót do góry