Odtwarzanie utworów z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 4.2.1 lub wersji późniejszej, można przesyłać strumieniowo muzykę zapisaną na “iPhone/iPod touch/iPad” bezpośrednio do tego urządzenia.

Podłącz urządzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi do tej samej sieci, co to urządzenie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Odtwórz utwór na urządzeniu iPhone, iPod touch lub iPad.

Ikonę AirPlay na ekranie urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad wyświetlany jest.

Kliknij Ikonę AirPlay.
AirPlay iOS
Wybierz głośniki (urządzeń), które zamierzasz użyć.

powrót do góry