Operacje w menu

Naciśnij przycisk SETUP.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu.

Użyj przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać pozycję menu do konfiguracji lub obsługi, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Użyj przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby zmienić wybrane ustawienie.
Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia.

W celu powrotu do poprzedniej pozycji, naciśnij przycisk BACK.

Wyjście z menu nastąpi po naciśnięciu przycisku SETUP w trakcie wyświetlania menu. Nastąpi powrót do standardowego widoku wyświetlacza.

powrót do góry