Odtwarzanie plików z pamięci USB

Włóż pamięć USB do gniazda USB na przednim panelu.
Naciśnij przycisk USB, aby wybrać “USB Music” jako źródło dźwięku.
Wybierz nazwę tego urządzenia.
Przeglądaj muzykę z pamięci USB i wybieraj pliki do odtwarzania.

Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz pozycję “Odtwórz Teraz” lub “Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Odtwarzanie / Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Wybierz element

ENTER

Potwierdzenie wybranej pozycji / Odtwarzanie

BACK

Przejście o poziom wyżej w hierarchii

REPEAT

Odtwarzanie wielokrotne

Przełączanie odtwarzania wielokrotnego jednej ścieżki i wszystkich ścieżek

RANDOM

Odtwarzanie losowe

INFO

Zmienianie nazwy albumu oraz formatu pliku

QUEUE

Służy do wyświetlania kolejki

UWAGA

Firma Denon nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia danych zarejestrowanych w urządzeniu USB w czasie, gdy urządzenie USB podłączone jest do amplitunera.

Gdy pamięć USB jest podłączona do urządzenia, wczytuje ono wszystkie pliki znajdujące się w pamięci USB. Jeżeli pamięć USB zawiera dużą liczbę folderów i/lub plików, wczytywanie może zająć trochę czasu.

powrót do góry