Kontrola sieci

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Włączony:

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są aktywne. Urządzenie główne może być obsługiwane za pomocą kontrolera zgodnego z siecią.

Wyłączony
(Domyślne):

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są zawieszone.

W przypadku korzystania z HEOS App należy jednocześnie ustawić wartość ustawienia “Kontrola sieci” na “Włączony”.

UWAGA

W przypadku ustawienia opcji “Kontrola sieci” na “Włączony”, zużycie energii w trybie oczekiwania jest większe.

powrót do góry