Odtwarzanie plików przechowywanych na komputerze lub serwerze NAS

Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby odtwarzać pliki muzyczne lub listy odtwarzania przechowywane na dostępnych w sieci lokalnej serwerach plików DLNA.

Naciśnij przycisk MUSIC SERVERS, aby przełączyć źródło sygnału na “Music Servers”.
Wybierz nazwę podłączonego do sieci komputera lub serwera NAS (Network Attached Storage).
Przeglądaj muzykę z komputera/urządzenia NAS i wybieraj pliki do odtwarzania.

Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz pozycję “Odtwórz Teraz” lub “Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Odtwarzanie / Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Wybierz element

ENTER

Potwierdzenie wybranej pozycji

BACK

Przejście o poziom wyżej w hierarchii

REPEAT

Odtwarzanie wielokrotne

Przełączanie odtwarzania wielokrotnego jednej ścieżki i wszystkich ścieżek

RANDOM

Odtwarzanie losowe

INFO

Zmienianie nazwy albumu oraz formatu pliku

QUEUE

Służy do wyświetlania kolejki

UWAGA

W przypadku odtwarzania plików muzycznych z komputera lub serwera NAS podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej LAN, w zależności od parametrów posiadanej sieci bezprzewodowej, może dochodzić do przerywania dźwięku. W takim wypadku należy wykonać połączenie, używając przewodowej sieci LAN.

Kolejność, w jakiej wyświetlane są ścieżki/pliki zależy od ustawień serwera. Niekiedy, ze względu na ustawienia serwera, ścieżki/pliki nie są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze może nie działać prawidłowo.

powrót do góry