Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth

Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth na tym urządzeniu, urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z tym urządzeniem.

Gdy urządzenie Bluetooth zostało sparowane, nie zachodzi potrzeba ponownego parowania.

Przygotowanie do odtwarzania.
Podłącz dołączone do zestawu anteny zewnętrzne dla Bluetooth/bezprzewodowego połączenia do złączy antenowych Bluetooth/bezprzewodowe połączenie LAN na tylnym panelu. link
Naciśnij przycisk POWER Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Bluetooth.

Przy pierwszym użyciu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania i na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat “Tryb parowania Bluetooth”.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Gdy na wyświetlaczu urządzenia widoczny jest komunikat “Tryb parowania Bluetooth”, podłącz urządzenie Bluetooth.
Wykonuj połączenie z urządzeniem Bluetooth blisko urządzenia (około 1 m).

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą dowolnej aplikacji na urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth można również obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia.

Przy następnym przyciśnięciu przycisku Bluetooth na pilocie urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Odtwarzanie / Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

INFO

Przełączanie nazwy urządzenia Bluetooth i nazwy albumu

powrót do góry