Brak dźwięku

Brak dźwięku. Lub dźwięk jest zniekształcony.

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń. link

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź funkcje wzmacniacza oraz wyreguluj w razie potrzeby.

Upewnij się, że igła jest zamocowana prawidłowo. link

W przypadku podłączania wzmacniacza, miniaturowej wieży itd. bez wbudowanego korektora fonii do tej jednostki ustaw przełącznik EQUALIZER ON/OFF tej jednostki na “ON”. link

powrót do góry