Dźwięk przeskakuje, trzeszczy lub jest zniekształcony

Dźwięk przeskakuje, trzeszczy lub jest zniekształcony.

Nie ustawiono prawidłowego nacisku igły. Wyreguluj nacisk igły. link

Upewnij się, że na płycie nie ma rys.

Upewnij się, że płyta nie jest zniekształcona.

Upewnij się, że na igle lub płycie nie ma zabrudzeń ani kurzu.

Upewnij się, że igła nie jest zużyta. Wymień igłę w razie potrzeby. link

powrót do góry