Ramię gramofonu zatrzymuje się w połowie

Ramię gramofonu nie porusza się podczas odtwarzania.

Upewnij się, że na płycie nie ma rys.

Upewnij się, że żadne przedmioty nie ograniczają ruchu ramienia gramofonu.

powrót do góry