Talerz gramofonu się nie obraca

Talerz gramofonu się nie obraca.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Upewnij się, że pasek jest zaczepiony prawidłowo na zarówno talerzu, jak i rolce. Wykonaj poniższe czynności, jeżeli pasek się zsunął.

Zdejmij talerz gramofonu z urządzenia głównego i odwróć urządzenie.
Zaczep pasek wokół zewnętrznej krawędzi okrągłej części na spodzie talerza gramofonu.
Obróć talerz gramofonu prawą stronę w górę i przełóż taśmę z kwadratowego otworu między talerz a pasek.
Ustaw talerz gramofonu, jak pokazano na Montaż gramofonulink.

powrót do góry