Zasilanie nie włącza się / jest wyłączone

Zasilanie nie jest włączone.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Zasilanie jest wyłączone. Obróć pokrętło zasilania/obr./min w pozycję ustawienia odpowiadającego płycie, która ma być odtwarzana. link

Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Funkcja automatycznego zatrzymywania jest włączona. Naciśnij przycisk AUTO STOP ON/OFF na panelu tylnym, aby wyłączyć funkcję automatycznego zatrzymywania. link

powrót do góry