Odtwarzanie

Ustawienie kolejności stacji radiowych (Kolejność stacji)

Wybierz listę z preferowaną kolejnością usług, tworzoną przez funkcję automatycznego wyszukiwania.

Naciśnij OPTION podczas odbioru stacji DAB.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Kolejność stacji”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz preferowaną kolejność.

Alfanumeryczny
(Domyślne):

W kolejności alfabetycznej.

Multipleksowy:

Według częstotliwości.

powrót do góry