Odtwarzanie

Słuchanie transmisji FM

Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać “Tuner” jako źródło dźwięku.
Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “FM/DAB”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “FM”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

FM:

W trakcie słuchania rozgłośni FM.

DAB:

W trakcie słuchania stacji radiowej DAB.

Informacje dotyczące odtwarzania DAB można znaleźć w Słuchanie transmisji DABlink.

Bracket Open Ekran TV Bracket Close

GUI Tuner X1200E2
Disp 01 FM 87.50MHz
Przyciskiem TUNE + lub TUNE – wybierz żądaną stację.

Urządzenie przeszukuje częstotliwości do momentu odnalezienia stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urządzenie przerywa przeszukiwanie i dostraja się do stacji.

Audycje FM można odbierać w trybie “Automatyczna”, w którym dostępne stacje wyszukiwane są automatycznie lub w trybie “Ręczne”, który pozwala zmienić częstotliwość za pomocą przycisków. Ustawieniem standardowym jest “Automatyczna”. Można również użyć opcji “St.bezpośrednie”, aby wprowadzić częstotliwość stacji ręcznie.

W trybie “Automatyczna” nie można dostroić urządzenia do stacji o słabym poziomie sygnału.
W takim wypadku należy użyć trybu “Ręczne” lub “St.bezpośrednie”.

Przyciski obsługi

Funkcja

TUNE +, –

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry