Odtwarzanie

Sprawdzanie bieżącej wersji DAB (Wersja DAB)

Wyświetlana jest wersja modułu DAB.

Naciśnij OPTION podczas odbioru stacji DAB.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wersja DAB”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

powrót do góry