Odtwarzanie

Kompresja zakresu dynamiki (DRC)

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Naciśnij OPTION podczas odbioru stacji DAB.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “DRC”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz poziom kompresji.

1 / 1/2 / Wył. (Domyślne: 1)

powrót do góry