Odtwarzanie

Słuchanie zaprogramowanych stacji

Posługując się przyciskami CH/PAGE kurosankaku Sankaku-Reverse lub wybierz pożądany kanał z zaprogramowaną stacją.

Można również wybrać zaprogramowane stacje radiowe, naciskając przycisk TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH – na urządzeniu głównym.

powrót do góry