Odtwarzanie

Przywracanie ustawień DAB (Rozpocznij DAB)

Jeżeli przeprowadzana jest procedura “Rozpocznij DAB”, resetowane są wszystkie ustawienia DAB.

Naciśnij OPTION podczas odbioru stacji DAB.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Rozpocznij DAB”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Reset”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wszystkie ustawienia DAB zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Po przeprowadzeniu “Rozpocznij DAB”, funkcja Auto szukanie rozpoczyna się automatycznie i tworzona jest lista usług.

powrót do góry