Ustawianie trybu pracy zdalnego sterowania na tryb pracy wzmacniacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER i przycisk 1 na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund.

Domyślne tryby pracy zdalnego sterowania zostaną przywrócone po wyjęciu baterii. Po założeniu baterii ustaw ponownie tryby pracy zdalnego sterowania.

powrót do góry