Ustawianie trybu pracy zdalnego sterowania sieciowego odtwarzacza audio

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER i przycisk 2 na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund.

powrót do góry