Zasilanie nie włącza się/jest wyłączone

Zasilanie nie jest włączone.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Odtwarzacz znajduje się w trybie czuwania. Naciśnij przycisk Power Button na odtwarzaczu lub przycisk POWER Power Button na pilocie zdalnego sterowania. link

Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie. link

“Automatyczny stan wstrzymania” jest ustawiony. Tryb “Automatyczny stan wstrzymania” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Automatyczny stan wstrzymania”, ustaw “Automatyczny stan wstrzymania” w menu na “Wyłącz”. link

powrót do góry