Nie można odtwarzać radia internetowego

Lista nadających stacji radiowych nie jest wyświetlana.

Przewód LAN nie został prawidłowo podłączony lub nastąpiło odłączenie od sieci. Sprawdź status podłączenia. link

Uruchom tryb diagnostyki połączenia sieciowego.

Nie można odtwarzać radia internetowego.

Format radia internetowego nie jest obsługiwany przez amplituner. Urządzenie może odtwarzać takie formaty jak WMA, MP3 oraz MPEG-4 AAC. link

W routerze włączona jest funkcja zapory. Sprawdź ustawienia zapory.

Niewłaściwie ustawiono adres IP. link

Sprawdź, czy router jest włączony.

Aby uzyskać adres IP automatycznie, włącz funkcję serwera DHCP na routerze. Ustaw również funkcję DHCP w amplitunerze na “Włącz”. link

Aby ręcznie skonfigurować adres IP, ustaw w urządzeniu adres IP. link

Niektóre rozgłośnie radiowe mają przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dźwięku. Odczekaj chwilę i wybierz tę samą stację lub wybierz inną stację radiową. link

Wybrana stacja radiowa nie działa. Wybierz działającą stację radiową.

Nie można połączyć się ulubioną stacją radiową.

Stacja radiowa aktualnie nie działa. Zaprogramuj działające stacje radiowe.

powrót do góry