Użycie przycisków kursora

Wyświetl ekran dla wprowadzenia znaków.

Aby zmienić znak, przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right przesuń kursor do znaku, który chcesz zmienić.

Za pomocą przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse zmień wybrany znak.

Typy znaków, jakie można wprowadzić prezentowane są poniżej.

Character code2 ND8006
Powtarzaj krok 2 w celu wprowadzenia znaków, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby je zarejestrować.

Aby usunąć aktualnie wybrany znak, naciśnij WYCZYŚĆ (CLEAR).

Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj WYCZYŚĆ (CLEAR) przez 3 sekundy lub dłużej.

Naciśnij przycisk Skip-Right , aby wstawić spację.

powrót do góry