Użycie przycisków numerycznych

Wyświetl ekran dla wprowadzenia znaków.

Aby zmienić znak, przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right przesuń kursor do znaku, który chcesz zmienić.

Naciśnij przycisk +10, aby wybrać rodzaj znaku (duże litery, małe litery, litery z diakrytycznymi znakami lub cyfry).
Użyj przycisków 0–9 i +10 aż do wyświetlenia żądanego znaku.

Typy znaków, jakie można wprowadzić prezentowane są poniżej.

Character code diacritical marks new
Powtarzaj kroki 2 i 3 w celu wprowadzenia znaków, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby je zarejestrować.

powrót do góry