Włączanie urządzenia

Naciśnij przycisk POWER Power Button , aby włączyć zasilanie urządzenia.

Wskaźnik mocy zacznie świecić na zielono.

Zasilanie można również włączyć z poziomu trybu czuwania, naciskając przycisk Power Button na urządzeniu głównym.

Zasilanie można również włączyć z poziomu trybu czuwania, naciskając przycisk Triangle Right / Pause .

powrót do góry