Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk wyboru żądanego źródła sygnału do odtworzenia.

Na ekranie zostanie wyświetlone wybrane źródło wejściowe.

Źródło sygnału można wybrać również za pomocą przycisku SOURCE na urządzeniu.

powrót do góry