Włączanie trybu czuwania

Naciśnij przycisk POWER Power Button .

Odtwarzacz przełączy się w tryb czuwania.

Naciskając przycisk Power Button na urządzeniu, możesz również przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

UWAGA

Nawet kiedy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, niektóre układy są w dalszym ciągu zasilane. W przypadku opuszczenia domu na dłuższy czas lub wyjazdu na wakacje wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania.

powrót do góry