Wi-Fi

Funkcja odtwarzania z Wi-Fi może zostać zatrzymana w celu uniknięcia szumów, które mogą wpływać na jakość dźwięku. Wykorzystanie przewodowego połączenia z siecią LAN w celu podłączenia urządzenia do sieci umożliwia odtwarzanie z wysoką jakością dźwięku.

Włączony
(Domyślne):

Włącza funkcję Wi-Fi.

Wyłączony:

Wyłącza funkcję Wi-Fi.

powrót do góry